Stawoz

Ochrona czynna

Ochrona czynna

Ochrona czynna przeciwpożarowa to szereg systemów i zabezpieczeń, które mają ograniczyć skutki już powstałego pożaru i umożliwić efektywną walkę z nim. By zapewnić dobra ochronę czynną przeciwpożarową budynku należy wziąć pod uwagę wiele elementów od wymiarów korytarzy, wyjść i klatek schodowych, które umożliwią sprawną ewakuację osób znajdujących się w objętych lub zagrożonych pożarem pomieszczeniach, do wyposażenia obiektów w urządzenia gaśnicze i odpowiedniego ich rozlokowania. Elementem ochrony czynnej są także wszelkiego rodzaju systemy alarmowe, które zaprogramowane są tak, by jak najszybciej zawiadomić o pożarze straż pożarną.

Systemy oddymiania klatek schodowych

Montujemy niezawodne systemy oddymiania od projektu po finalny odbiór.Profesjonalizm or...

Instalacje napowietrzania

Instalacja napowietrzania to odpowiednio ułożone wentylatory, które po wybuchu pożaru n...

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem opisującym procedury ewakuacyjne i...

Wyposażenie obiektów w gaśnice i znaki bezpieczeństwa

Wyposażamy budynki w odpowiedniego typu gaśnice oraz rozmieszczamy znaki ewakuacyjne, k...

Dokumentacja techniczna

Każdy zrealizowany przez nas projekt opatrzony jest szczegółową dokumentacją techniczną...

Symulacje komputerowe pożarów

Profesjonalnie wykonane symulacje komputerowe pożarów pozwalają na obniżenie kosztów wy...

Symulacje oddymiania obiektów w czasie pożaru

Symulacja oddymiania pozwala na precyzyjne przygotowanie systemów oddymiania i zaoszczę...

Symulacje ewakuacji w czasie pożaru

Symulacja pozwala na precyzyjną analizę możliwych scenariuszy pożarowych i przygotowani...

Systemy sygnalizacji pożaru

Skuteczny system sygnalizacji pożaru umożliwia wykrycie zaprószonego ognia jeszcze prze...

Projektowanie systemów PPOŻ

Wykonujemy projekty zabezpieczeń PPOŻ niezależnie od wielkości, czy przeznaczenia budyn...

W ochronie czynnej bardzo ważne jest nie tylko tłumienie ognia, ale także efektywne odprowadzanie dymu i innych trujących gazów, które są bardzo niebezpieczne dla ludzi oraz tak jak ogień, powodują straty materialne.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie czynnej ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy systemy oddymiania klatek schodowych, instalacje napowietrzania oraz alarmy, wykonamy profesjonalne instrukcje zabezpieczenia przeciwpożarowego, systemy sygnalizacji pożaru, a dzięki wykorzystaniu symulacji komputerowych ograniczymy koszty wykonania i podniesiemy efektywność wdrażanych rozwiązań. 

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy