Stawoz

Blog

Jak działają okna oddymiające?

Jak działają okna oddymiające?

Okna oddymiające stanowią element systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (SHEV – ang. Smoke and Heat Exhaust Ventilation). Są to dodatkowe okna montowane w fasadzie, ścianach lub dachu budynku. Najczęściej stosuje się je w miejscach komunikacyjnych (klatkach schodowych, biurowcach, budynkach przemysłowych). Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, którzy znajdują się wewnątrz budynku podczas pożaru i ułatwienie ewakuacji.

W momencie wybuchu pożaru uruchamiają się w budynku systemy oddymiania. Okna, które są jego najważniejszym elementem, otworzą się albo automatycznie, albo po naciśnięciu przycisku. Mogą otwierać się zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Produkowane są też inne typy okien: obrotowe, z trawersem, dachowe. Mechanizm otwierający może być łańcuchowy, ramienny lub trzpieniowy. Uruchomienie systemu oddymiającego (automatyczne lub mechaniczne) powoduje działanie siłownika, który otwiera skrzydło okienne.

Po otwarciu okna możliwy jest płynny przepływ dymu, który w czasie pożaru jest wielkim zagrożeniem. Zwiększona wentylacja budynku ułatwia ewakuację – powietrze jest mniej duszące, a widoczność wzrasta. Ryzyko zatrucia szkodliwymi gazami jest znacznie mniejsze, gdyż wydostają się one płynnie na zewnątrz. Szanse na bezpieczne opuszczenie miejsca zagrożenia wzrastają, ponieważ ludzie są mniej zdezorientowani i lepiej widzą drogi ucieczki. Dzięki oknom oddymiającym sprawniej przebiega także akcja gaśnicza. Większa widoczność pozwala na szybsze dotarcie do źródła ognia. Dodatkową korzyścią odprowadzenia dymu i trujących gazów przez okna jest ochrona konstrukcji budynku dotkniętego pożarem. Trwałość konstrukcji architektonicznej gwałtownie spada pod wpływem temperatury (dotyczy to zwłaszcza konstrukcji stalowych). Dym zaś wnika głęboko w ściany i później trudno pozbyć się duszącego zapachu spalenizny. Dodatkowa wentylacja pomaga zatem ocalić jak najwięcej z płonącej budowli.

Okna oddymiające podlegają obowiązkowi kontroli. Zasady ich działania określa norma  PN-EN 12101-2. Jest to bardzo ważne, ponieważ muszą one działać bez zarzutu w każdych warunkach. Kontrolowane są wszystkie etapy ich produkcji, co musi zostać udokumentowane. Potwierdzeniem nadzoru jest wydany na koniec stosowny certyfikat.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy