Stawoz

Blog

Jak poprawnie dokonać ewakuacji?

Jak poprawnie dokonać ewakuacji?

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy działać szybko i precyzyjnie. Szybko rozprzestrzeniające się niebezpieczeństwo jakim jest pożar sprawia, że każdy błąd może mieć tragiczne skutki. Dlatego też bardzo ważna jest znajomość zasad postępowania w sytuacji zagrożenia.

Niewątpliwie należy wiedzieć, jak prawidłowo przeprowadzić ewakuację. Celem ewakuacji jest przemieszczenie ludzi ze strefy zagrożenia w miejsce bezpieczne. Nawet jeśli ewakuacja ma charakter doraźny, nie wolno przeprowadzać jej chaotycznie, gdyż takie działanie jedynie zwiększa niebezpieczeństwo. Ewakuacja powinna być zaplanowana na podstawie kilku informacji o zagrożeniu. Przede wszystkim trzeba ustalić liczbę osób do ewakuacji i w miarę możliwości zdobyć informacje o ich stanie zdrowia. Od tego będzie zależeć sposób przeprowadzenia akcji oraz decyzja o zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi z pomieszczeń bezpośrednio zagrożonych.

Ratownicy dokładnie informują ludzi o zagrożeniu, wskazują drogi ewakuacyjne i sposób opuszczenia zagrożonej strefy. Informacje trzeba podać w taki sposób, aby wszyscy zrozumieli, że należy jak najszybciej opuścić dane miejsce. Nie można jednak dopuścić do zamieszania i wybuchu paniki. Osoby ewakuowane muszą dokładnie wiedzieć, co robić. Wydawane polecenia muszą być krótkie i konkretne. Przez cały czas trwania akcji ratowniczej należy utrzymywać kontakt z ludźmi, informować o podjętych czynnościach i podtrzymywać wiarę w powodzenie działań, aby nie dopuścić do eskalacji napięcia i wybuchu paniki.

Ewakuowanych należy sprawnie kierować do wyjścia z zagrożonego budynku. Jeśli powstanie zator, trzeba go rozluźnić poprzez wybieranie pojedynczych osób i wyprowadzanie ich inną drogą, jeśli to możliwe. W czasie zagrożenia powinny być otwarte wszystkie możliwe drogi ucieczki.

W przypadku ewakuacji z płonącego budynku należy pamiętać o kilku ważnych czynnościach. Trzeba w miarę możliwości zabezpieczyć drogi oddechowe (np. zasłonić usta i nos mokrą chustką”. Najlepiej przemieszczać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji w drodze ewakuacyjnej i nie pójść w innym kierunku. Gdy zadymienie jest silne, koniecznością staje się poruszanie w pozycji pochylonej – dolne partie pomieszczeń są mniej zadymione.

Po zakończeniu akcji ewakuacyjnej ratownicy mają obowiązek sprawdzić i zabezpieczyć pomieszczenia, z których wyprowadzono ludzi. Istnieje ryzyko, że ktoś został w środku lub powrócił mimo zagrożenia.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy