Stawoz

Symulacje komputerowe pożarów

Symulacje komputerowe pożarów

Profesjonalnie wykonane symulacje komputerowe pożarów pozwalają na obniżenie kosztów wykonania zabezpieczeń pożarowych.

Po co wykonuje się symulacje komputerowe pożarów?

Wykonujemy symulacje komputerowe pożarów na podstawie różnych symulacji pożarowych. Symulacje służą potwierdzeniu poprawności zaprojektowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przed rozpoczęciem projektowania – zwiększają możliwości projektowe i pozwalają opracować koncepcje, które będą w 100% odpowiadać potrzebom danego budynku w sytuacji pożaru.
Symulacje komputerowe pożarów pozwalają na znaczne obniżenie kosztów inwestycji.

W naszej firmie przeprowadzamy niezwykle precyzyjne symulacje komputerowe pożarów przy zastosowaniu siatki przestrzennej o rozmiarze 7 cm. Korzystamy przy tym  z najnowszego oprogramowania Fire Dynamic Simulator.

Więcej informacji o symulacjach komputerowych pożarów oraz przykłady ich zastosowania tutaj.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy