Stawoz

Blog

Jak powinien działać sprawny system oddymiania?

Jak powinien działać sprawny system oddymiania?

System oddymiania jest ważnym elementem czynnej ochronny przeciwpożarowej. W jego skład wchodzą otwory oddymiające (klapy lub okna), czujniki dymu oraz mechaniczne przyciski oddymiające.

Sprawne systemy oddymiania odprowadzą z budynku dym, trujące gazy i ciepło powstałe w wyniku pożaru. Dzięki temu drogi ewakuacyjne są w dużym stopniu wolne od zagrożenia i ludzie mogą opuścić płonący budynek. System zabezpiecza także konstrukcję architektoniczną tak, aby zniszczenia były jak najmniejsze.

System oddymiający działa zgodnie z prawami fizyki. Gorące powietrze i dym w naturalny sposób unoszą się do góry i koncentrują się w wysokich partiach budynku. Aby system działał sprawnie i zapewniał bezpieczeństwo, musi działać odpowiednie napowietrzenie, to znaczy, że do budynku powinno napływać powietrze kompensacyjne. Powietrze zewnętrzne miesza się z powietrzem gorącym wewnątrz budynku, nagrzewa się i unosi do góry. Następnie znajduje ujście przez otwory oddymiające w górnych partiach budynku (na przykład przez okna zamontowane w dachu).

Otwory napowietrzające na dole oraz okna oddymiające na górze budynku są wyposażone w elektryczne siłowniki, które powodują ich uchylanie. Siłowniki z kolei uruchamiają się albo automatycznie po wykryciu zagrożenia przez czujniki dymu i temperatury, albo mechanicznie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wiele budynków wyposażonych jest zarówno w system automatyczny, jak i mechaniczny, które stosownie się uzupełniają. W niektórych systemach stosuje się specjalne detektory czułe na warunki atmosferyczne. Są one zaprogramowane tak, aby zamykać otwory napowietrzające i oddymiające w przypadku silnego wiatru lub deszczu. Mają one także funkcję blokowania reakcji na czynniki pogodowe i – w przypadku silnego pożaru – system otwiera okna w każdych warunkach atmosferycznych. Całością systemu kieruje centrala.

Taki system ochrony przeciwpożarowej nazywany jest systemem grawitacyjnym. Wykorzystuje on naturalne procesy fizyczne zachodzące w ruchu gorącego powietrza (konwekcja, turbulencja). Niemniej jednak, aby system działał sprawnie, musi być wspomagany przez elementy napowietrzające, zapewniające stałą wymianę powietrza wewnątrz budynku.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy