Stawoz

Wyposażenie obiektów w gaśnice i znaki bezpieczeństwa

Wyposażenie obiektów w gaśnice i znaki bezpieczeństwa

Wyposażamy budynki w odpowiedniego typu gaśnice oraz rozmieszczamy znaki ewakuacyjne, które umożliwią sprawne opuszczenie strefy zagrożenia.

Po co wyposaża się budynek w oznakowanie i gaśnice?

Każdy budynek użyteczności publicznej musi być wyposażony w sprawne gaśnice oraz odpowiednio oznakowany, tak by w trakcie ewentualnej ewakuacji wszystkie znajdujące się w nim osoby mogły sprawnie opuścić strefę zagrożenia.

Gaśnice służą głównie do gaszenia pożarów w początkowej fazie, czyli do stłumienia ognia w zarodku. Istotną kwestią jest dostosowanie rodzaju gaśnic do grup pożarów, jakie mogą wystąpić w obiekcie.
Wyróżniamy gaśnice pyłowe, pianowe, płynowe, śniegowe oraz proszkowe wykorzystywane w zależności od grupy pożaru (o nazwach od A do F), który sklasyfikowany jest na podstawie palących się substancji.

Dobieramy ilość i rozmieszczenie gaśnic do powierzchni budynku, jego układu oraz wszelkich instalacji i urządzeń, które się w nim znajdują, tak by ułatwić dostęp go gaśnicy z każdego miejsca, a w szczególności z tych, które w szczególności zagrożone są zaprószeniem ognia.

Znaki ewakuacyjne musza być rozmieszczone prawidłowo – jest to indywidualna kwestia w każdym budynku. Służą one ratowaniu zdrowia i życia ludzi, nie powinny więc wprowadzać w błąd, ale jasno informować o wyjściach i drogach ewakuacyjnych, czy punktach zbiórki do ewakuacji. 

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy