Stawoz

Symulacje ewakuacji w czasie pożaru

Symulacje ewakuacji w czasie pożaru

Symulacja pozwala na precyzyjną analizę możliwych scenariuszy pożarowych i przygotowanie najlepszych planów ewakuacyjnych.

W czym pomaga przygotowanie symulacji ewakuacji w czasie pożaru?

Sprawnie przeprowadzona ewakuacja decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, którzy znajdują się w strefie budynku ogarniętej pożarem. Symulacja komputerowa pozwala na przeanalizowanie rozwoju pożaru, szybkości i sposób jego rozprzestrzeniania się w danym budynku. Pozwala to oszacować czas, potrzebny do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

Podczas przygotowywania symulacji sprawdzamy, jak sprawdzą się zaprojektowane lub zastosowane systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Symulacja ewakuacji w czasie pożaru pomaga w przygotowaniu instrukcji przeciwpożarowej, w której umieszcza się dokładne plany ewakuacyjne włącznie z ich graficzną prezentacją.

W naszej firmie realizujemy bardzo precyzyjne symulacje ewakuacji w czasie pożaru przy zastosowaniu siatki przestrzennej o rozmiarze 7 cm. Korzystamy z najnowszego oprogramowania Fire Dynamic Simulator.

Więcej informacji o symulacjach komputerowych tutaj.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy