Stawoz

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem opisującym procedury ewakuacyjne i warunki ochrony przeciwpożarowej.

Po co sporządza się instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który jest wymagany do uzyskania odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i jest obowiązujący przez cały okres jego użytkowania. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego składają się z części opisowej, która opisuje m.in. wszelkie procedury ewakuacyjne i warunki ochrony przeciwpożarowej oraz z części graficznej, która ilustruje plan sytuacyjny terenu, plany ewakuacji oraz rozmieszczenie sprzętu gaśniczego.

Dzięki doświadczeniu przy projektowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadamy odpowiednie kompetencje do sporządzania  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które gwarantują bezusterkowy odbiór budynku przez Państwową Straż Pożarną oraz co najważniejsze – które sprawdzą się w sytuacji realnego zagrożenia.

Posiadamy wszelkie uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentów. Sporządzane przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowywane są w oparciu o obowiązujące przepisy indywidualnie dla każdego budynku.  

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Szukasz profesjonalnych rozwiązań ppoż?

Jak działamy?

1
Analiza potrzeb
Projektując zabezpieczenia pożarowe, czy inne realizacje dokonujemy drobiazgowej analizy, by jak najlepiej dostosować założenia do realnych potrzeb klienta.
2
Dostosowanie projektu
Każdą realizację dopasowujemy do wymagań inwestora, wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązującego prawa.
3
Zakup i transport materiałów
Dzięki wiedzy, doświadczeniu i kontaktom handlowym kupujemy materiały w najkorzystniejszych cenach. Inwestor nie musi się zajmować zaopatrzeniem.
4
Terminowa realizacja
Dzięki doświadczonej ekipie oraz elastycznym godzinom pracy zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne projekty realizujemy terminowo.
5
Dokumentacja techniczna
Jedynym z ostatnich etapów jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej na odbiór budynku.
6
Gwarancja odbioru
Nasza praca to gwarancja odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną i legalne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nasi klienci

Nasi partnerzy